Comunicat de presă

DATA: 18.06.2018

 

PRIVIND ÎNCEPUTUL IMPLEMENTARII  PROIECTULUI

„ACHIZIȚII ECHIPAMENTE SUBACVATICE”

(cod MySMIS 108270)

 

MARINE & OFFSHORE CONSULTANTS S.R.L. cu sediul in Municipiul Constanta, Bulevardul Mamaia, nr. 203, ap. 8, jud. Constanta, derulează, începând cu data de 17.04.2018, proiectul „ACHIZITII ECHIPAMENTE SUBACVATICE”, proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, în baza contractului de finanţare nerambursabilă  1806/ 17.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est.

Valoarea totală a proiectului este de 986.486,20 lei, iar valoarea valoarea finantarii nerambursabile a proiectului este de 745.004,33 lei. Locul de implementare a proiectului este situat in Portul Constanta situat la vest de silozurile 2-3, iar termenul de finalizare al proiectului este in data de 03.04.2019. Obiectivul proiectului este achizitia de echipamente subacvatice necesare desfasurarii activitatii finantate.

Datele de contact: MARINE & OFFSHORE CONSULTANTS S.R.L. cu sediul in Municipiul Constanța, Bulevardul Mamaia, nr. 203, ap. 8, jud. Constanța, tel. 0241551515, e-mail: office@marineoffshoreconsultants.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României